wyszukiwarka zaawansowana
Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 Część I. Zakres obowiązywania

 1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest Serwis Haller sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-299 ul. Odyseusza 20
 2. Celem tej Polityki ochrony prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Serwis Haller sp. z o.o. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018, poz.1000). Nasza Polityka ochrony prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.
 3. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania Konta (w przypadku transakcji w naszym sklepie dokonywanych bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania Konta na podstawie punktu 6 Regulaminu - w związku z tymi transakcjami), a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie przy wykorzystaniu Konta oraz w związku z aktualizacjami Twoich danych dokonywanymi przez Ciebie za pośrednictwem Konta.
 4. Korzystanie przez Ciebie z naszego sklepu, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i Regulaminu.
 5. Zapewniamy, że wszystkie zbierane przez Serwis Haller sp. z o.o. dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwis Haller sp. z o.o., zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez Serwis Haller sp. z o.o.

 1. Dane Konta i dane profilowe: Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą:
  • Przy rejestracji konta: adresu e-mail, hasła, imienia, nazwiska, numeru telefonu, danych adresowych potrzebnych do wysyłki, oraz informacji o firmie, jej adresie oraz NIPie (w przypadku konta firmowego i na potrzeby wystawienia faktury vat).
  • Przy zakupach bez rejestracji: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon i dane adresowe niezbędne do wysyłki, oraz informacji o firmie, jej adresie oraz NIPie (w przypadku potrzeby wystawienia faktury vat).
  • Systemowo otrzymujemy również informację o Twoim adresie IP.

Jeśli podajesz te dane i wysyłasz do naszego Sklepu zamówienie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Twojego zamówienia.

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jeśli z jakiegoś powodu ich nie podasz nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszego sklepu.

 1. Cel zbierania danych:

     a) Gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym do:

- rejestracji konta w sklepie

- zawarcia umowy i realizacja zamówienia

- w ramach komunikacji z klientem

- dochodzenia ewentualnych roszczeń

- obsługi reklamacji

     b) Gdy obowiązek przetwarzania istnieje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, co obejmuje przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych

    c) Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Serwis Haller sp. z o.o., którym jest:

1) prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów naszego sklepu

2) kontaktowanie się z klientami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon; - 3) zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności z tytułu transakcji

4)organizacja programów lojalnościowych oraz akcji promocyjnych,

5) windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

6) prowadzenie analiz statystycznych;

7) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

8) zapewnienie rozliczalności, tzn. możliwości wykazania, iż:

 1. dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 2. cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,
 3. przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania,
 4. dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo,
 6. oraz, że przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane.

   d) Gdy się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

1) organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

2) oferowania naszych produktów

3) komunikowania promocji

 Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Twoje dane osobowe w tym celu będziemy przetwarzać dopóki nie wycofasz zgody. 

 1. Transakcje: Serwis Haller sp. z o.o. na podstawie podanych danych wystawia dokument sprzedaży, który dołącza do zamówionego produktu tuż po otrzymaniu płatności. Dokument ten jest podstawą do reklamacji.
 2. Obsługa Użytkownika: Dane, o których mowa w punkcie 1 części II mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z klientem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie klienta.
 3. Formularz kontaktowy: Serwis Haller sp. z o.o. w ramach sklepu będzie gromadzić dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane te są niezbędne do umożliwienia kontaktu z klientami w związku z zawarciem umowy sprzedaży w ramach transakcji dokonywanych w sklepie. Aby przeciwdziałać naruszeniom prawa, Serwis Haller sp. z o.o. gromadzi dane dotyczące komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza.
 4. Akcje promocyjne: Okazjonalnie w sklepie internetowym Serwis Haller sp. z o.o. mogą być organizowane akcje promocyjne. Dane kontaktowe klientów, którzy dobrowolnie wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach będą przetwarzane w w.w celu. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach wysyłając mail/formularz kontaktowy.

 Część III. Udostępnianie danych

   Państwa dane mogą zostać przekazane:

 1. Zewnętrznej kancelarii prawnej przy prowadzeniu postępowań windykacyjnych.
 2. Firmom realizującym usługi dostawy towarów, gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy, co obejmuje w szczególności: a) przyjęcie zlecenia do realizacji, b) dostarczenie przesyłki pod wskazany przez klienta adres.

W przypadkach wskazanych powyżej, podmioty, którym udostępnione zostaną dane osobowe klientów mogą stać się odrębnymi administratorami ich danych osobowych.

 1. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze i wykonują usługi audytowe.
 2. Serwis Haller sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe organom publicznym na ich wyraźne życzenie w walce z oszustwami i nadużyciami oraz w ramach zapisów ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy.

 Część IV. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 Maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym umowa została rozwiązana, a w przypadku dokonania transakcji bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, maksymalnie przez okres 3 lat liczone od dnia zawarcia umowy sprzedaży, do czego dochodzi na skutek dokonania transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta w ramach Serwis Haller sp. z o.o.

 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 2. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Serwis Haller sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 Część V. Uprawnienia Użytkowników w zakresie przetwarzania danych oraz ich realizacja

  1) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych.

 W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

 2) Pamiętaj także, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 VI. Pliki cookies

Przez korzystanie ze sklepu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka? Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek? Opel Online używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 Część VI. Dane kontaktowe

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności, otrzymasz kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: zofia.hordynska@serwishaller.pl,

adres pocztowy: Zofia Hordyńska, Serwis Haller sp. z o.o., 80-299 Gdańsk, ul. Odyseusza 20

 

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl